Uit de bestuursvergadering

In deze editie van ‘Uit de bestuursvergadering’, onder meer nieuws over de lessen in het Gat van Waalre, proefduiken in het zwembad en de NOB ledenvergadering. Heb je naar aanleiding van dit stukje vragen, opmerkingen of aanvullingen? Aarzel niet een  van de bestuursleden aan te spreken!

Lessen in het Gat van Waalre

De geplande lesavonden in het Gat van Waalre lopen alweer bijna op hun eind, voor velen staat een zomervakantie voor de deur (of is zelfs al begonnen!) Aanstaande woensdag 17 juli is de laatste geplande lesavond in onze eigen huisplas. De laatste keer dus dat daar de bar geopend is en de laatste keer dat er een OC al paraat staat.

Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we niet meer kunnen duiken! De ervaring leert dat er elke woensdag wel een aantal DTE’ers is dat zin heeft om te duiken. Bijvoorbeeld bij ’t Zuth, daar hebben we dit seizoen een abonnement op. Meld je bij Pierre voor een code. En: regel zelf dat de zuurstof- en EHBO-koffer meekomen en dat er een OC langs de kant staat!

Proefduiken in het zwembad

De eerste proefduikbonnen zijn ingeleverd! Erg mooi om te zien. We hebben vooralsnog twee avonden geprikt waarop we proefduiken organiseren in het zwembad: 18 september en 16 oktober. Heb je je proefduikbonnen nog niet uitgedeeld? Doe dat dan vooral!

Ook hebben we vast de datum geprikt voor de info-avond: op woensdag 25 september. Ook dit jaar willen we geïnteresseerden daar weer de mogelijkheid bieden een proefduik te maken.

Borgen veiligheid

Veiligheid is altijd een prioriteit bij DTE. Tijdens de bestuursvergadering kwam de vraag op of we ook voldoende doen om die veiligheid te borgen bij (de organisatie van) clubevenementen, op weekenden en bij specialisaties. Het is altijd goed om daar nog eens opnieuw bij stil te staan.

NOB Ledenvergadering

Een afvaardiging van het bestuur is langs geweest bij de Algemene Ledenvergadering van de NOB. We zagen daar onder meer hoe Jack de Vries het voorzitterschap van de NOB neerlegde, er wordt nog een opvolger gezocht. Ook bij de landelijke bond loopt het aantal duikers heel langzaam wat terug. Er wordt gekeken naar ledenwerving en ook naar de invulling van een nieuw soort brevet 3*plus. Allemaal nog niet uitgekristalliseerd dus daarover horen we vanzelf meer.

Vanaf deze plek iedereen in ieder geval vast een heel fijne zomer(vakantie) gewenst!