Inschrijven

  Voornaam:
  Tussenvoegsel:
  Achternaam:
  Voorletters:
  Geboortedatum:
  Geboorteplaats:
  Nationaliteit:
  Geslacht:
  Adres (straat, huisnummer en evt. toevoeging):
  Postcode:
  Woonplaats:
  Telefoon (vast):
  Telefoon (mobiel):
  Email adres:
  IBAN t.b.v. incasso:
  Bent u reeds lid geweest van een andere duikvereniging?:
  Heeft u al een brevet?:
  Indien van toepassing s.v.p. onderstaande gegevens invullen.
  Naam oude vereniging:
  Plaats oude vereniging:
  Logboeknummer:
  Brevet niveau (1*/Open Water, 2*/Advanced Open Water, 3*/Divemaster, Instructeur, etc.):
  Brevetterende organisatie (NOB, PADI, CMAS, IADS, IDD, etc):
  Buitenlands brevet:
  Sociale media (Mag DTE foto's / naamsvermeldingen gebruiken op Social Media):

  Overig (mochten er nog zaken zijn die u in bovenstaande velden niet kwijt kon):

  U verklaart lid te willen worden van Onderwatersport Vereniging Duikteam Eindhoven.
  U neemt geheel voor eigen risico deel aan activiteiten georganiseerd door de vereniging en u zult ook geen enkele aanspraak kunnen maken op de vereniging bij geleden schade.
  U machtigt de vereniging verschuldigde bedragen zoals inschrijfgeld, maandelijkse contributie, lesmateriaal, deelname evenementen, etc. te incasseren van uw rekening.
  U stemt ermee in dat uw gegevens elektronisch verwerkt worden door de secretaris van de vereniging en middels email verstrekt worden aan alle leden van de vereniging.
  U verklaart meerderjarig te zijn (minderjarigen dienen een formulier wat door de secretaris verstrekt wordt in te vullen en te laten ondertekenen door een ouder/voogd).

  Hoe we om gaan met persoonsgegevens vind je in onze privacy-statement, deze is te vinden onder DTE leden/documentatie op de homepage.