Inschrijven

  Voornaam

  :

  Tussenvoegsel

  :

  Achternaam

  :

  Voorletters

  :

  Geboortedatum

  :

  Geboorteplaats

  :

  Nationaliteit

  :

  Geslacht

  :

  Adres (straat, huisnummer en evt. toevoeging)

  :

  Postcode

  :

  Woonplaats

  :

  Telefoon (vast)

  :

  Telefoon (mobiel)

  :

  Email adres

  :

  IBAN t.b.v. incasso

  :

  Bent u reeds lid geweest van een andere duikvereniging?

  :

  Heeft u al een brevet?

  :

  Indien van toepassing s.v.p. onderstaande gegevens invullen.

  Naam oude vereniging

  :

  Plaats oude vereniging

  :

  Logboeknummer

  :

  Brevet niveau (1*/Open Water, 2*/Advanced Open Water, 3*/Divemaster, Instructeur, etc.)

  :

  Brevetterende organisatie (NOB, PADI, CMAS, IADS, IDD, etc)

  :

  Buitenlands brevet

  :

  Sociale media (Mag DTE foto's / naamsvermeldingen gebruiken op Social Media)

  :

  Overig (mochten er nog zaken zijn die u in bovenstaande velden niet kwijt kon):

  U verklaart lid te willen worden van Onderwatersport Vereniging Duikteam Eindhoven.
  U neemt geheel voor eigen risico deel aan activiteiten georganiseerd door de vereniging en u zult ook geen enkele aanspraak kunnen maken op de vereniging bij geleden schade.
  U machtigt de vereniging verschuldigde bedragen zoals inschrijfgeld, maandelijkse contributie, lesmateriaal, deelname evenementen, etc. te incasseren van uw rekening.
  U stemt ermee in dat uw gegevens elektronisch verwerkt worden door de secretaris van de vereniging en middels email verstrekt worden aan alle leden van de vereniging.
  U verklaart meerderjarig te zijn (minderjarigen dienen een formulier wat door de secretaris verstrekt wordt in te vullen en te laten ondertekenen door een ouder/voogd).


  Hoe we om gaan met persoonsgegevens vind je in onze privacy-statement, deze is te vinden onder DTE leden/documentatie op de homepage.