Inschrijven

Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Voorletters:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Geslacht:
Adres (straat, huisnummer en evt. toevoeging):
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon (vast):
Telefoon (mobiel):
Email adres:
IBAN t.b.v. incasso:
Bent u reeds lid geweest van een andere duikvereniging?:
Heeft u al een brevet?:
Indien van toepassing s.v.p. onderstaande gegevens invullen.
Naam oude vereniging:
Plaats oude vereniging:
Logboeknummer:
Brevet niveau (1*/Open Water, 2*/Advanced Open Water, 3*/Divemaster, Instructeur, etc.):
Brevetterende organisatie (NOB, PADI, CMAS, IADS, IDD, etc):
Buitenlands brevet:
Sociale media (Mag DTE foto's / naamsvermeldingen gebruiken op Social Media):

Overig (mochten er nog zaken zijn die u in bovenstaande velden niet kwijt kon):

U verklaart lid te willen worden van Onderwatersport Vereniging Duikteam Eindhoven.
U neemt geheel voor eigen risico deel aan activiteiten georganiseerd door de vereniging en u zult ook geen enkele aanspraak kunnen maken op de vereniging bij geleden schade.
U machtigt de vereniging verschuldigde bedragen zoals inschrijfgeld, maandelijkse contributie, lesmateriaal, deelname evenementen, etc. te incasseren van uw rekening.
U stemt ermee in dat uw gegevens elektronisch verwerkt worden door de secretaris van de vereniging en middels email verstrekt worden aan alle leden van de vereniging.
U verklaart meerderjarig te zijn (minderjarigen dienen een formulier wat door de secretaris verstrekt wordt in te vullen en te laten ondertekenen door een ouder/voogd).

Hoe we om gaan met persoonsgegevens vind je in onze privacy-statement, deze is te vinden onder DTE leden/documentatie op de homepage.