Inschrijven

Voornaam :
Tussenvoegsel :
Achternaam :
Voorletters :
Geboortedatum :
Geboorteplaats :
Nationaliteit :
Geslacht :
Adres (straat, huisnummer en evt. toevoeging) :
Postcode :
Woonplaats :
Telefoon (vast) :
Telefoon (mobiel) :
Email adres :
IBAN t.b.v. incasso :
Bent u reeds lid geweest van een andere duikvereniging? :
Heeft u al een brevet? :
Indien van toepassing s.v.p. onderstaande gegevens invullen.
Naam oude vereniging :
Plaats oude vereniging :
Logboeknummer :
Brevet niveau (1*/Open Water, 2*/Advanced Open Water, 3*/Divemaster, Instructeur, etc.) :
Brevetterende organisatie (NOB, PADI, CMAS, IADS, IDD, etc) :
Buitenlands brevet :
Sociale media (Mag DTE foto's / naamsvermeldingen gebruiken op Social Media) :

Overig (mochten er nog zaken zijn die u in bovenstaande velden niet kwijt kon):

U verklaart lid te willen worden van Onderwatersport Vereniging Duikteam Eindhoven.
U neemt geheel voor eigen risico deel aan activiteiten georganiseerd door de vereniging en u zult ook geen enkele aanspraak kunnen maken op de vereniging bij geleden schade.
U machtigt de vereniging verschuldigde bedragen zoals inschrijfgeld, maandelijkse contributie, lesmateriaal, deelname evenementen, etc. te incasseren van uw rekening.
U stemt ermee in dat uw gegevens elektronisch verwerkt worden door de secretaris van de vereniging en middels email verstrekt worden aan alle leden van de vereniging.
U verklaart meerderjarig te zijn (minderjarigen dienen een formulier wat door de secretaris verstrekt wordt in te vullen en te laten ondertekenen door een ouder/voogd).

Hoe we om gaan met persoonsgegevens vind je in onze privacy-statement, deze is te vinden onder DTE leden/documentatie op de homepage.