Van de bestuurstafel

Uit de bestuursvergadering komt dit keer nieuws over twee nieuwe leden en de voorbereiding op de algemene ledenvergadering. Heb je naar aanleiding van dit stukje vragen of opmerkingen? Aarzel niet een van de bestuursleden aan te spreken!

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Uiteraard staat dinsdag 12 februari al rood omcirkeld in ieders agenda. Toch? 😉 Dat is de datum van de ALV dit jaar. Op de gebruikelijke locatie: bij de Tongelreep in de multifunctionele ruimte. In de bestuursvergadering zijn inhoudelijk de laatste puntjes op de i gezet en het belooft weer een toffe editie te worden! Niet in de laatste plaats omdat in het Lustrumjaar de ALV er nét wat anders uit mag zien dan anders natuurlijk… hoe dan? Kom het vooral meemaken 😊 Dinsdag 12 februari dus. Om 20.00 uur! Tot dan!

Twee nieuwe leden

Er zijn op dit moment twee nieuwe leden gestart aan de 1*-opleiding.  André en Merlijn zetten hun eerste stappen in de onderwaterwereld, onder de bezielende leiding van Marco en Charlotte. (‘Maken hun eerste vinslagen’ zou waarschijnlijk een betere uitdrukking zijn… maar u snapt wat ik bedoel.) Vanaf deze plaats een heel hartelijk welkom bij de club aan beide heren! En alvast vele mooie en veilige duiken toegewenst.