Van de bestuurstafel

Met in deze editie onder meer nieuws over de Stoofpolder, de medische keuringen en natuurlijk de coronamaatregelen. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit stukje? Aarzel niet om een van de bestuursleden aan te spreken!

Medische keuringen
De NOB past de richtlijnen aan als het gaat om medische keuringen: voortaan is het alleen nog voor trainers verplicht om (drie)jaarlijks medisch gekeurd te worden. Voor ‘gewone’ leden is het voldoende om éénmaal gekeurd te zijn. Of natuurlijk als er iets in je medische situatie verandert. Er komt een online tool waarmee je zelf kunt bepalen of het nodig is om weer eens langs een duikarts te gaan. Dat wordt de verantwoordelijkheid van de duiker zelf. Dat is besloten op de algemene ledenvergadering van de NOB. Die online tool is volgend voorjaar beschikbaar. Of er in de tussentijd een overgangsregeling komt, is nog niet duidelijk. Dat zoeken we uit.

Ook het bijhouden van wie wanneer gekeurd is, valt onder medische gegevens en mag daarom niet door de club geregistreerd worden. We nemen dus afscheid van de keuringslijst die voor de OC in de koffer zit.

ICE-nummers
In Case of Emergency: stel dat er écht iets gebeurt, wie in je nabije omgeving moeten we dan waarschuwen? Van veel leden hebben we zo’n ICE-nummer, dat op de bovengenoemde lijst in de koffer van de OC staat. Die lijst bestaat straks niet meer. Wil je in noodgevallen contact opnemen met een van de ICE-nummers, bel dan één van de bestuursleden (Bart R, Ingrid, Peter S, Peter M of Janneke), zij kunnen bij het document waar die nummers in staan.

Binnenkort inventariseren we nog eens of we van iedereen het juiste ICE-nummer hebben.

Coronamaatregelen
Het is toch weer zover: een gedeeltelijke lockdown. Voor sporten geldt dat er nog in groepjes van maximaal vier personen gesport mag worden. Voor ons in het zwembad dus een behoorlijk probleem. We hebben nagedacht over hoe we het beschikbare water toch kunnen gebruiken en hebben besloten voor nu voorrang te geven aan de 2*opleiding.

Maar de vorige lockdown heeft ons al geleerd dat we ook online een boel lol kunnen hebben met elkaar. Dat willen we nu weer doen! Heb je een leuk idee dat we kunnen online kunnen organiseren? Meld je!

Stoofpolder
We kunnen komend voorjaar niet meer terecht bij de Stoofpolder voor het eerste binnenweekend. De kiet is verkocht! De EC is op zoek naar een andere locatie waar we het eerste duikweekend van het seizoen volgend jaar kunnen organiseren.

Expat-werkgroepje
Er wordt ook druk gewerkt aan het meerjarenplan. Bij het brainstormen daarvoor kwam het faciliteren van expats in de vereniging aan bod. We stellen een werkgroepje op om mee te denken hoe we dat het beste kunnen vormgeven. Zin om mee te denken? Meld je!