Kleine online ALV

Als het goed is, heeft iedereen inmiddels een uitnodiging gehad voor een kleine online algemene ledenvergadering. Op 12 januari om 20.00 uur houden we die, via Zoom. Er staat slechts één punt op de agenda: namelijk het uitstellen van de ALV.

Normaal gesproken is het namelijk zo dat we een ALV moeten houden binnen acht weken na de jaarwisseling. Maar door alle coronamaatregelen is het haast niet mogelijk dat goed te doen. We mogen niet bij elkaar komen in een ruimte, dus dan blijft alleen online vergaderen over. En het nadeel daarvan is dat het ontzettend lastig is om met zo’n grote groep iedereen voldoende te kunnen horen.

Onze ALV’s kenmerken zich juist door de interactie en vaak ook door bijvoorbeeld brainstormsessies in aparte groepjes, of een quiz. Dat, plus de vaste agendapunten waar uiteraard ook de gelegenheid tot vragen en reactie is, lijkt ons ondoenlijk om online te combineren.

Daarom het voorstel om de ALV met maximaal vier maanden uit te stellen. In de hoop dat uiterlijk tegen de zomer de maatrelen dusdanig versoepeld zijn dat het weer mogelijk is om een fysieke ALV te organiseren.

Maar om een ALV uit te stellen, is de toestemming van de leden nodig. Zo staat dat in onze statuten. Dat verklaart dus de noodzaak voor deze ‘mini-ALV’.

De agenda is dan ook als volgt:

Punt       Wie                                      Onderwerp                                                                                                   Tijd

1             Voorzitter                          Opening                                                                                                        20:00

2             Voorzitter                          Uitstel van de Algemene Ledenvergadering                                          20:05

3             Voorzitter                          Sluiting                                                                                                         20:15

We hopen je te zien op 12 januari! De link naar de Zoommeeting volgt tegen die tijd.