Uit de bestuursvergadering

Met in deze editie nieuws over de ALV en zwemmen in het weekend!

Heb je naar aanleiding van dit stukje vragen of opmerkingen? Aarzel niet om een van de bestuursleden aan te spreken!

Online ALV
Zoals eerder al gecommuniceerd is staat de ALV komend jaar gepland op dinsdag 22 februari. Zoals het er nu naar uit ziet, is het niet mogelijk om die ’s avonds in een zaaltje te organiseren waar veel mensen bij elkaar komen. Daarom zetten we nu in op weer een online editie van de Algemene Ledenvergadering, net als vorig jaar.

Budget en ideeën
Omdat er door corona een aantal zaken moest worden afgelast, hebben we financieel opnieuw een overschot. Hoeveel precies blijkt aan het eind van het jaar. Op de ALV zullen we een aantal ideeën presenteren wat we met dat overschot kunnen doen om de mening van de leden daarover te vragen.

Zwemmen in het weekend
Corona blijft de gemoederen bezig houden. Door weer nieuwe maatregelen is het zwembad ’s avonds voor ons gesloten. Daarom kijken we of we niet overdag in het weekend terecht kunnen. Op die manier kunnen workshops als de nettentraining doorgaan, net als de praktijklessen van opleidingen die bezig zijn. En bovenal is het een manier om toch lekker aan onze conditie te werken (en bij te buurten) tijdens een snorkeltraining.

Inmiddels is bekend dat op in ieder geval drie weekenddagen de komende weken het bad voor ons beschikbaar is. Hier vind je meer informatie. Let op: dagen en tijdstippen verschillen per week!