Verslag Algemene Ledenvergadering 2020

Het was een gezellige bijeenkomst, de algemene ledenvergadering van Duikteam Eindhoven. Fijn om te zien dat er zoveel betrokken leden op af komen!

Verschillende onderwerpen kwamen aan de orde. Natuurlijk blikten we terug op het afgelopen jaar: de verslagen van secretaris en penningmeester werden besproken en kregen de goedkeuring van de vergadering. Maar we grepen ook de kans aan om even terug te blikken op een mooi lustrumjaar! Leuk om alle foto’s nog eens voorbij te zien komen. Zeker die van een bepaalde karaoke-avond 😉

En de ALV is er natuurlijk ook om vooruit te kijken naar een nieuw jaar. Met een nieuwe begroting, maar ook andere nieuwe plannen die werden gepresenteerd. Zo werd het idee voor een proeflidmaatschap voor nieuwe 0* in het najaar door het bestuur gepresenteerd. Ook daar kon de vergadering haar goedkeuring over geven. Fijn!

Vanuit het bestuur waren Ingrid en Bart aan het eind van hun bestuurstermijn gekomen. Zij gaven beiden aan opnieuw beschikbaar te zijn voor een functie binnen het bestuur en zijn beiden opnieuw voorgedragen. De ALV stemde in met hun benoeming.

Ook dit jaar hebben we weer gebruik kunnen maken van de creativiteit van onze leden. In een brainstormsessie hebben we ideeën verzameld voor een toffe extra activiteit komend jaar. Er is budget beschikbaar, nu het plan nog! Ideeën te over, zo blijkt. Of het nu gaat om een mosselavond, een speurtocht, bootduiken of whiskey proeven. Dat belooft heel wat goeds! De ideeën zullen verder worden uitgewerkt door Wesley en Gerwin, daarover horen we dus later dit jaar meer.