Van de bestuurstafel

Een korte samenvatting van de laatste bestuursvergadering

Grotduik presentatie

Wij hebben allemaal genoten van de grotduikpresentatie, gegeven door Jelena en Michiel! Wat een mooi afgerond verhaal over jullie ervaringen met grotduiken. Er was veel interactie en een goede opkomst, wat onderstreept dat het zeer gewaardeerd werd door de leden. Ook van buiten de vereniging is al een verzoek voor een gastoptreden gekomen 🙂 Bij deze nogmaals hartelijk dank!

Evenementen commissie

Met het vertek van Charlotte waren er een gaten gevallen in de verschillende commissies. We zijn dan ook heel blij dat André van de Kolk besloten heeft de evenementen commissie te gaan versterken. We wensen André veel plezier en succes toe!

Ondanks de Corona maatregelen zijn al een aantal accomodaties vastgelegd in de hoop dat we toch weer samen op pad kunnen. Houd de volgende data vrij in je agenda:

24/7 vulpunt

Het zal menigeen niet intgaan zijn dat het vulstation van ScubaCity is verdwenen. Hiermee verdwijnt het altijd beschikbare vulstation in Eindhoven. We zijn nu samen met Delphinus aan het kijken of we een nieuw vulpunt in de regio kunnen creeeren.

ALV

Zoals besloten in de laatste ALV wordt de ALV met maximaal 4 maanden vertraagd, in de hoop dat we dan weer een ALV kunnen organiseren waar we elkaar weer fysiek kunnen zien. We hebben nu een datum geprikt, waarop we de ALV gaan houden en dat is 15 juni 2021, of we het dan online of fysiek kunnen organiseren zien we tegen die tijd wel.

Zwembad

Het zwembad blijft voorlopig dicht, maar omdat we voor de 1* opleiding toch een aantal lessen in het zwembad moeten doen, hebben we extra data geboekt in de Tongelreep. Prioriteit ligt hierbij bij de 1*, maar als de regels het toelaten, zullen we ook andere leden toelaten. Hieronder de geboekte data:
Zaterdag 3 april   12:00-14:00 : Springbad
Zondag 4 april      12:00-14:00 : Springbad
Zaterdag 10 april 17:00-19:00 : 25m bad
Zondag 9 mei       16:30-18:30 : Springbad

WBTR

WBTR staat voor Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en is een nieuwe wet, welke per 1 juli 2021 van kracht wordt. Deze wet vraagt van ons een aantal zaken expliciter te gaan regelen. Het bestuur is gestart met een stappenplan om tot voorstellen te komen, die we in de ALV zullen delen.