Invulling weekendtrainingen

Op basis van de enquête en inputs vanuit de trainers zijn we tot de volgende indeling voor de extra zwembadmomenten in het weekend gekomen.

Om te beginnen: Je bent altijd van harte welkom om lekker zelf baantjes te trekken, apparatuur te testen of gewoon bij te buurten, er zal geen conditietraining worden gegeven. Hier was duidelijk geen grote belangstelling voor.

Daarnaast zijn er deze activiteiten gepland:

Voor zaterdag 29 januari hebben we een optie op het zwembad van 14:30-16:00. Deze gaan we verzilveren als we dan nog steeds niet op woensdag terecht kunnen.

We hopen jullie te zien in het zwembad!