Gedragsregels voor begeleiders

In het kader van het creëren van een veilige omgeving voor al onze leden zijn volgende gedragsregels afgesproken, welke met name van toepassing zijn op instructeurs en 3*-duikers in de situatie waarin zij een cursist begeleiden.

 • De begeleider zorgt voor een veilige omgeving en sfeer.
 • De begeleider tast de cursist niet in zijn waardigheid aan dringt niet verder in het privé-leven van de cursist door dan nodig.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de cursist.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige cursist tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de cursist niet zodanig aanraken dat de cursist en/of de begeleider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens alle aspecten van de duikopleiding gereserveerd en met respect omgaan met de cursist.
 • De begeleider heeft de plicht de cursist te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
 • De begeleider zal de cursist geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen extra financiële beloning of geschenken van de cursist anders dan vooraf is afgesproken.
 • De begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de cursist is betrokken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.