Uitnodiging en Agenda ALV 2017

Beste leden,

Het is gebleken dat bij sommigen de uitnodiging voor de ALV als spam behandeld is en
in de spambox terecht is gekomen. Hierbij nogmaals de uitnodiging en de agenda voor
de ALV. De notulen van de vorige ALV zijn vorig jaar rondgestuurd en bij de e-mail
toegevoegd; de andere stukken zullen in de loop van komende week per e-mail rond-
gestuurd worden.

Mvg,

Peter

 

Uitnodiging en Agenda ALV 2017
Geacht DTE lid,

Hierbij nodigt het bestuur van DuikTeam Eindhoven u uit voor de Algemene Leden Vergadering te houden op dinsdag 31 januari 2017 in de
multifunctionele ruimte op de 1e verdieping van de Tongelreep (naast het clubhuis van PSV). Aanvang van de vergadering is 20:00 uur.

Agenda zie:

Uitnodiging + agenda ALV 2017

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Duikteam Eindhoven,
Peter Mutsaers, secretaris.