Highlights van de bestuursvergadering van mei 2016

Highlights: Binnenseizoen, ledenlijst, ’t Zuth, Inloopavonden, Familieavond, Opzeggingen

Bij vragen of opmerkingen hierover kan altijd een van de bestuursleden aangesproken worden of een mailtje gestuurd worden aan het bestuur (als je inlogt verschijnt hier het emailadres).

In de bestuursvergaderingen van 27 mei 2016 is het bestuur bezig geweest met de lopende zaken met als bijzonderheden:

Binnenseizoen
De grootste verandering in het nieuwe binnenseizoen is dat we het zwembad 1 uur in plaats van 1 ½ uur gaan huren (van 9h – 10h). Na afloop kunnen we dan napraten bij Swimmers die bereid zijn open te blijven voor ons. Alles nog wel onder voorbehoud omdat nog niet duidelijk is wat de uitwerking van de plannen van de sluiting van het golfslagbad precies gaat betekenen.

Ledenlijst
De ledenlijst zal 1x per jaar digitaal rondgestuurd gaan worden.

Duikplas ’t Zuth
Op 10 juli gaan we een nieuwe duikplas verkennen: ’t Zuth in Milheeze. Iedereen met een 3* brevet of hoger is welkom om op 10 juli de plas te gaan verkennen. Meer informatie bij Rob Wijnhoven.

Inloopavonden
Een evaluatie van de introductieavonden van de afgelopen jaren heeft opgeleverd dat het rendement erg laag is. Veel nieuwe leden komen binnen via contacten van de huidige leden. We plannen voor we met de opleiding in het nieuwe seizoen beginnen een aantal inloopavonden waar potentiele leden langs kunnen komen voor informatie. Indien je nog kennissen hebt die geinteresseerd zijn in duiken, laat ze langskomen op de inloopavonden!! Nadere informatie volgt nog.

Familieavonden
Er zal komend seizoen een aantal malen een familieavond (bv. in een vakantie) georganiseerd worden waarop kinderen van leden welkom zijn om te komen zwemmen tijdens de trainingen.

Opzeggingen
Ben Henkelman, lid van DTE sinds 1979 heeft zijn lidmaatschap opgezegd.  Ook Jeannine Curfs heeft haar lidmaatschap opgezegd.