Highlights van de bestuursvergadering van augustus en september 2016

Highlights: NEN-250, Penningmeester, Medische Keuring, Introductieavond

Bij vragen of opmerkingen over de highlights kan altijd een van de bestuursleden aangesproken worden of een mailtje gestuurd worden aan het bestuur. In de bestuursvergaderingen van 30-08-2016 en 03-10-2016 is het bestuur bezig geweest met de lopende zaken met als bijzonderheden:

NEN-250
Zoals waarschijnlijk bekend is er een uitgebreide discussie in de duikwereld over de nieuwe NEN EN-250 norm voor ademautomaten. De nieuwe norm is een gevolg van de constatering dat veel ademautomaten die uitgerust zijn met een octopus onder bepaalde omstandigheden niet goed meer functioneren en daardoor gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken. Het bestuur is samen met de veiligheidscommissie bezig met een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) en een actieplan te maken. Als eerste stap zal binnenkort over dit onderwerp voorlichting gegeven worden aan de leden.

Penningmeester
Michael heeft per direct zijn functie als penningmeester en als materiaalcommissaris neergelegd. Het bestuur wil Michael bedanken voor zijn inzet bij het uitvoeren van deze functies en zal de komende tijd op zoek gaan naar een nieuwe penningmeester en materiaalcommissaris. Bart Reinders zal tijdelijk de functie van penningmeester overnemen.

Medische keuring
De medische keuring wordt gepland door Pierre begin november. Indien je nog geen mail hierover hebt gekregen en toch gekeurd wil worden, neem even contact op met Pierre. De reanimatiecursus is gepland op 2 november.

Introductieavond
De afgelopen introductieavond is succesvol verlopen met als resultaat 4-6 nieuwe leden.