Highlights van de bestuurstafel:  Medische keuring, adreswijziging, nachtlamp, leden, materialen

Highlights:  Medische keuring, adreswijziging, nachtlamp, leden, materialen

Bij vragen of opmerkingen over de highlights kan altijd een van de bestuursleden aangesproken worden of een mailtje gestuurd worden aan het bestuur

In de laatste bestuursvergaderingen is het bestuur bezig geweest met de organisatie van de introductieavond en de lopende zaken met als bijzonderheden:

Medische keuring

Zoals een aantal van jullie al van dichtbij hebben mogen ervaren de afgelopen keuringsavonden hebben we een nieuwe duikarts: dhr. M.J. van Rooij.

Adreswijziging
Indien je een adreswijziging wil doorgeven zijn er paar acties die je moet doen:

  • Mailtje aan secretaris duikteameindhoven.nl met nieuwe adres. Je nieuwe adres wordt dan gewijzigd in de ledenadministratie van DTE.
  • Ga naar mijnnob.nl en regel zelf de adreswijziging bij de NOB (nodig voor bv de bezorging van de onderwatersport) of vraag het aan de secretaris om dit voor je te doen.

De NOB heeft mij verzocht te vragen om GEEN mailtjes naar hun te sturen om adreswijzigingen door te voeren.

Nachtlamp

We zijn bezig om te zorgen voor de aanschaf van een lamp aan de kant bij nachtduiken.

Sportief besturen

Een aantal bestuursleden heeft een NOB workshop sportief besturen gevolgd en daar leuke ideeën opgedaan. Waarschijnlijk gaan jullie dit merken bij de eerstvolgende ALV door een gewijzigde opzet hiervan. Binnenkort meer nieuws hierover.

Nieuwe leden

Carmen Reinders is lid geworden van DTE en gaat de nieuwe stijl 1*-opleiding volgen. De informatie/introductieavond heeft 1 nieuw lid opgeleverd (Thijs van de Mortel), die instroomt in de 2*- opleiding en waarschijnlijk 2 nieuwe leden die in maart de versnelde 1*-opleiding gaan volgen.

Opzeggingen

Helaas hebben Ruud van Oorschot en Lex Neilen hun lidmaatschap per 1 januari 2018 opgezegd.

Materialen voor opleidingen

De materiaalcommissie is druk bezig met het bestuur om een meerjarenplan op te zetten voor de materialen die gebruikt worden bij de opleidingen. Het betreft hier de automatensets die moeten gaan voldoen aan de NEN250A norm en onderhoud hiervan maar ook trimvesten.