DTE start weer (rustig) op

Rustig is niet het woord dat ik normaal gezien associeer met DuikTeam Eindhoven, maar gezien de richtlijnen en gezond verstand hebben we weinig keuze. De NOB heeft samen met PADI een protocol opgesteld, hoe we weer kunnen starten met duiken. Ons werkgroepje, bestaande uit Ingrid, Michiel, Pierre en mezelf, heeft gekeken hoe we dit zo snel mogelijk in de praktijk kunnen brengen bij DTE.

Alvast een paar bevindingen

  1. We raden aan om het protocol eens rustig door te lezen, de link staat onderaan de pagina. We raden aan om name paragraaf 2.3, kopje “Maatregelen voor veilig sporten” eens goed door te nemen. Voor je gemak hebben we sie helemaal onderaan dit bericht geplakt.
  2. Duikers kunnen nu onderling al afspraken maken om te gaan duiken. Houd wel in de gaten dat lokale overheden strengere regels kunnen handhaven dan in het protocol staan. Deze hebben dan natuurlijk voorrang.
  3. We willen zo snel mogelijk de trainingen weer hervatten op de locatie die het meest dicht bij Eindhoven ligt en waar we goede controle hebben over de omstandigheden. Dat is het Gat van Waalre, naar onze mening. Parkeerruimte, waarbij we voldoende afstand kunnen houden is hier de beperkende factor. Daarom het volgende:
    1. de prioriteit leggen bij de mensen die nog geen brevet hebben, zodat zij ook zo snel mogelijk deel kunnen nemen aan de activiteiten van de club.
    2. Parkeerruimte die overblijft willen we beschikbaar stellen aan de leden. Hierop kunnen mensen zich per week inschrijven via de website.
    3. Het clubhuis gaat tot nader order niet open, zorg dus zelf voor drinken en dergelijke
  4. Wat betreft andere activiteiten volgt t.z.t. meer communicatie.

Het idee is nu om op woensdag 13 mei de trainingen te hervatten bij het Gat van Waalre. We stellen een limiet op het aantal auto’s dat kan parkeren, zodat we zeker de 1,5m ruimte kunnen garanderen.  Van deze plekken reserveren we eerst een aantal plekken voor de mensen in opleiding voor 1* en hun instructeurs. Voor de overige plekken kan worden ingeschreven. De eerste avond zijn de 1* er nog niet, maar we willen alvast het protocol testen. We starten om 19:30.

Wil je komen duiken schrijf je hier in…

Link naar de NOB pagina, waar je het protocol kunt downloaden

Maatregelen voor veilig sporten
Sportduikers zijn opgeleid om met risico’s om te gaan. De besmetting met Corona is een extra risico dat vraagt om
maatregelen en aanpassingen. Specifiek ter aanvulling van de algemene RIVM-regels:
1. Bij enige twijfel over je gezondheid: blijf thuis!
2. Heb je corona (COVID-19) gehad of enige twijfel over je duik-fitheid, raadpleeg je huis- of keuringsarts.
3. Gezondheidskeuringen: indien verlopen, volg regels van jouw duikorganisatie.
4. Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere personen, behalve onder water.
5. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden naar het zwembad of duikstek. Anders reis apart.
6. Voor >18 jaar. Vermijd groepsvorming van 3 of meer personen indien 1.5 meter afstand boven water niet
gewaarborgd kan worden.
7. Gebruik anti-fog middel om het beslaan van het masker te voorkomen.
8. Houd je aan de Richtlijnen voor Veilig gedrag en gebruik duiklocaties (bijlage II.).
9. Vermijd situaties waar extra risico bestaat op duik- of decompressieongevallen, blijf binnen de nul tijden!
10. Verlaat direct na het omkleden de sport-/duiklocatie.
Hygiëne (duik)apparatuur en uitrusting
1. Zorg (zo veel mogelijk) voor eigen uitrusting. Indien dat niet kan, let op de hygiëne maatregelen.
2. Reinig en desinfecteer uitrusting volgens de in de bijlage: Hygiëne protocol duikuitrusting en apparatuur
Aangepaste procedures
1. Zorg voor voldoende desinfectiemiddelen zodat je indien nodig uitrusting of handen kunt desinfecteren
en dat deze gebruikt kunnen worden door deelnemers of familie van deelnemers
2. Vermijd procedures en oefeningen waarbij geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Informeer bij
je opleidingsorganisatie welke alternatieven zij voorschrijven.
3. Vermijd procedures en oefeningen waarbij uitrusting gedeeld moet worden. Informeer bij je
opleidingsorganisatie welke alternatieven zij voorschrijven.
4. Het ontbreken van alternatieven kan in geen geval een reden zijn je niet aan de 1,5 m afstandsregel en
hygiëneregels te houden.
Te vermijden risico’s
Onverminderd blijft de gezondheidszorg belast met de zorg voor corona (covid-19) patiënten. Het grootste deel van
de IC en hyperbare behandelcapaciteit is momenteel niet beschikbaar. Daarmee ligt het voor de hand om het risico
op duikongevallen nog verder te beperken dan normaal.