Aanpassing beleid medische keuring

Op de laatste ALV van de NOB is besloten om het huishoudelijk reglement aan te passen met betrekking tot de medische keuring. Aanleiding was de vaststelling dat de periodieke medische keuring geen bijdrage leverde aan het voorkomen van ongevallen. De nieuwe regel ziet er nu als volgt uit:

  • Bij aanmelden bij de NOB vindt een eenmalige medische keuring plaats, voor huidige leden is dit dus al gebeurd.
  • Wanneer een duiker denkt dat er een wijziging in zijn omstandigheden heeft plaatsgevonden, welke invloed zou kunnen hebben op zijn of haar  duikgeschiktheid, wordt de duiker geacht contact op te nemen met een (keurings)arts. Ter ondersteuning van dit proces komt er een zelf assessment, die je kunt invullen om te bepalen of er een aanleiding is om contact op te nemen met een arts.
  • Het wordt geadviseerd het self-assessment regelmatig in te vullen, of als er een aanleiding voor is.

Uizondering zijn de instructeurs, zij dienen wel volgense de oude richtlijnen herkeurd te worden (1×3 jaar <50 jaar, 1x jaar vanaf 50 jaar). De reden is dat er nog juridische onduidelijkheid is over het feit of dit nu wettelijk gevraagd wordt of niet.

Het genoemde self-assessment is nog in ontwikkeling en zou uiterlijk in het voorjaar 2021 klaar zijn. Tot die tijd adviseert de NOB de oude richtlijnen vast te houden, hoewel de echte verplichting om te laten herkeuren vervallen is.