NEN-EN250 – bestuursvisie

Beste clubgenoten,

Sommigen van jullie hebben wellicht al iets meegekregen over mogelijke problemen met het gebruik van de octopus bij “Geen Lucht Situaties”. Automaten die niet voldoen aan de nieuwe NEN-EN250 norm hebben een kans om te bevriezen of de gevraagde flow niet te kunnen leveren. Onder omstandigheden waar het water kouder is dan 10 graden of dieptes van meer dan 30 meter voldoen ook de automaten niet die voldoen aan de nieuwe norm. Uit recent onderzoek is gebleken dat vrijwel alle automaten bij gebruik in bovengenoemde situaties kunnen bevriezen, waardoor de persluchtfles zeer snel leegloopt. Dit resultaat heeft geleid tot een nieuwe norm (NEN-EN-250A:2014) waaraan ademautomaten (eerste en tweede trappen) moeten gaan voldoen. Deze potentieel onveilige situatie (in geval van GLS) kan worden verholpen door de vervanging van de huidige automaat door een exemplaar dat voldoet aan de nieuwe norm (wetende dat ook deze oplossing beperkingen kent) of door de installatie van een aparte extra luchtvoorziening (extra kraan en automaat). Omdat beide oplossingen kosten met zich mee brengen, kan niet worden verwacht dat iedere duiker onmiddellijk zijn apparatuur aanpast. Het tempo waarmee duikers geacht worden apparatuur aan te passen ligt niet vast, hiervoor zijn geen duidelijke richtlijnen. Dit wordt overgelaten aan verenigingsbesturen, instructeurs en individuele duikers.

Op basis van een Risico Inventarisatie bevelen we voor verschillende groepen het volgende aan.

Alle duikers (recreatieduikers, instructeurs en cursisten) wordt sterk afgeraden de octopus van apparatuur, die niet voldoet aan de norm, te gebruiken in GLS. Aangeraden wordt om op korte termijn nieuwe apparatuur aan te schaffen.  Zie ook het advies van de NOB verderop voor het aanpassen van de configuratie.

Alle instructeurs die actief instructie geven moeten op een redelijke termijn gaan beschikken over goedgekeurd materiaal. Gezien de kosten die dit met zich meebrengt zal dit in overleg met het bestuur van DTE gebeuren.

Alle apparatuur die door DTE ter beschikking wordt gesteld aan cursisten wordt op termijn uitgerust met NEN-EN250 compatibele apparatuur. Het exacte plan wordt momenteel uitgewerkt door het bestuur, rekening houdend met randvoorwaarden als begroting en noodzaak.

 

Het plan van DTE

  1. Bewustwording van alle duikers, instructeurs en cursisten.
  2. Vervanging van apparatuur. Op termijn zal DTE haar apparatuur in lijn brengen met de

NEN-EN250 norm.

  1. Advies aan instructeurs om hun uitrusting in lijn te brengen met de adviezen van de NOB.

Hierover treden we met de actieve instructeurs in overleg.

Het bestuur van Duik Team Eindhoven